Ik heb op de website bewust plaats gemaakt voor een aantal ervaringsverhalen. Ik weet zeker dat ze je een goede indruk kunnen geven van mijn manier van werken en de impact van de gesprekken op het leven van mijn cliënten.

het verhaal
van:
leeftijd
beroep/functie
Karin
36 jaar
teamleider
Annet
29 jaar
onderzoeker
Fons
52 jaar
bouwkundige
Francisca,
51 jaar
peuterleidster/onderwijsassistente
Ad
52 jaar
zelfstandige
Herman
42 jaar
machinist
Astrid
35 jaar
sales manager
Yvette
37 jaar
assistente P&O
Karin, 36 jaar, teamleider
Zó'n 5 jaar geleden ben ik voor het eerst met Ron in gesprek geraakt. Ik had -met name in mijn werk- het gevoel vast te zitten in verschillende rollen en was kwijt wie ik nu zelf was en wat ik graag wilde. Ron heeft een aanpak die mij enorm aanspreekt; hij stelt kernachtige vragen en luistert zonder een oordeel te vellen of conclusies te trekken. Ron is eerlijk en direct en creëert in zijn gesprekken een prettige, veilige sfeer. Daardoor kon ik me gemakkelijk openstellen en voelde ik me vrij te antwoorden. Op deze manier kom je zèlf tot veel, heel veel eye-openers en steeds een stapje dichter bij je doel. En daar gaat het naar mijn idee om; op je eigen manier tot inzichten komen en je eigen vragen beantwoorden.

Door op deze intense manier (kritisch) naar mezelf te kijken heb ik geleerd van mijzelf te houden en liefdevoller en met meer respect en begrip naar mijn omgeving te kijken. Ik leer iedere dag en leef op een bewuste, intensere manier mijn leven. Ron heeft daarin een belangrijke rol gespeeld.
Annet, 29 jaar, onderzoeker

Je kunt tijdens je leven op een punt terechtkomen waarop het fysiek of geestelijk 'niet meer gaat'. Dat gebeurde mij een aantal jaar geleden, waarbij ik door rugpijnen soms nauwelijks kon lopen. Ron heeft mij geholpen patronen uit het verleden te leren onderkennen en begrijpen, zodat een vicieuze cirkel van pijn, verdriet en een gevoel van machteloosheid kon worden doorbroken.

Belangrijk voor mij zijn de gesprekken waarin we het niet alleen over het verleden hebben, maar juist over de toekomst. Deze gesprekken hebben mij geholpen inzicht te krijgen in mijn valkuilen waardoor ik moeilijkheden kon overwinnen met als resultaat dat ik positief in het leven sta en de minder leuke dingen uit het verleden kan aanvaarden.

Fons, 52 jaar, bouwkundige

Op het moment dat je in een zodanige crisis zit, dat je voelt dat je er zelf niet meer uitkomt, ga je hulp zoeken. Uiteindelijk kwam ik bij ervaringsdeskundige Ron Verspeek terecht. Omdat Ron zelf geweest is waar jij nu bent, weet hij als geen ander wat je doormaakt en hoe moeilijk dat kan zijn. Vanuit die ervaring leert hij je de “weg te gaan” en de oplossing vanuit je eigen kracht te zoeken.

Ron heeft me geleerd de weg naar mijzelf weer terug te vinden. Hij doet dat door persoonlijke gesprekken in een rustige, vertrouwde sfeer. Hij stimuleert je om op een andere, gezondere, manier naar jezelf te kijken. Ron laat je tijdens de gesprekken merken dat hij er echt voor jou is. Vaak maakt hij aan de hand van tekeningen bepaalde problemen, maar ook de weg naar de oplossing, inzichtelijk. De gesprekken zijn uiterst praktisch gericht waardoor je je nieuw verworven inzichten, die je langs “je weg” tegenkomt, direct toe kunt passen.

Daarnaast worden door Ron workshops (voor maximaal 5 personen tegelijk) georganiseerd waaraan je al naar behoefte deel kan nemen. Op die manier kun je ervaringen uitwisselen met lotgenoten.

Francisca, 51 jaar, peuterleidster/onderwijsassistente.

Jarenlang had ik lichamelijke klachten waarvoor ik medicijnen kreeg van de huisarts. De klachten gingen hiermee echter niet over. Totdat ik met Ron in contact kwam. Door de gesprekken bij Ron ben ik langzamerhand gaan inzien dat mijn eigen gedachten de oorzaak waren van mijn klachten.

Ik ben gaan inzien dat ik er mag zijn en dat ik niet terug moet kijken op het verleden, dat ik niet moet vasthouden aan een stuk veiligheid waarbij ik mij eigenlijk niet prettig voel. Ik kan nu beter voor mijzelf opkomen en voor mijzelf kiezen.

Ik ben op 49 jarige leeftijd de studie begonnen die ik vroeger als kind al had willen doen maar mijzelf nooit goed genoeg voor voelde. De gesprekken bij Ron hebben mij een sterker persoon gemaakt.

Ad, 52 jaar, zelfstandige.

Gelukkig ontbreekt in de folder het woord psy...ater en of ...loog.
Ron laat je door een goede en prettige manier van sturen, je een inzicht krijgen in je eigen dagelijkse manier van doen. Hij geeft je tips of aanwijzingen om ingesleten onhebbelijkheden te veranderen, waardoor een ander en plezieriger mens kan ontstaan.

Je kunt onontdekte dingen in jezelf ontdekken, als je tenminste wilt. Het werkt alleen als je zelf wilt. Mijn ervaringen zijn positief.

Herman, 42 jaar, machinist

Zo'n drie jaar geleden besloot ik voor mezelf de invulling van mijn leven drastisch om te gooien. Nog geen jaar later stond ik op een kruispunt. Loop ik door of sla ik af?
En laat daar nu Ron mijn weg kruisen. Hij vertelde mij dat hij ook die keuze had gemaakt. De keuze om niet meer die makkelijke route te nemen. Die route via die makkelijke hangbrug over dat diepe dal. Die snelle route om maar vlug met je overvolle rugzak aan de overkant te zijn, om dan door te kunnen hollen.

Je overvolle rugzak met onverwerkte zaken uit het verleden. Aangeleunde meningen van anderen. Gevoelloos maar soepel en snel naar de overkant. Met mijn ommezwaai in gedachten heb ik de uitdaging aangenomen om een stukje met hem mee te lopen. Twee jaar geleden ben ik afgeslagen. Ron heeft me instructies meegegeven en ik ben op pad gegaan.
Het dal in..... om uit eindelijk ook aan die zelfde overkant te komen. Maar dan wel met een lekker leeg geruimde rugzak. Ik ben nog niet aan de overkant.

Wanneer ik daar ben weet ik ook niet. Wil ik ook niet weten. Wat ik wel weet is dat de route soms best pittig is. Maar het uitzicht is overweldigend. Ik ben al een boel leuke mensen tegen gekomen. Ieder weer met hun ervaringen. Het lopen gaat al een stuk makkelijker, omdat die rugzak al een stuk minder zwaar is geworden.

Ron houdt niet mijn hand vast. Ik ben ook niet afhankelijk van hem. Ik doe het allemaal zelf. Ik wist niet dat ik het kon. En dat heeft hij me wel laten ervaren. Ik ben dan ook zeer blij dat ik twee jaar terug de lef heb gehad deze weg in te slaan. Ik ken me zelf weer. Ik voel mezelf weer. Ik ben er nog niet. Maar dat geeft niet... want al is de weg is lang. Is de weg is bochtig. De route is mooi.....

Ik zie Ron niet als een therapeut of psycholoog, maar als een vriend. Een vriend met zijn eigen rugzakje. Die graag een stukje met je meeloopt.

Astrid, 35 jaar, sales manager

De bezoeken bij Ron geven mij veel inzicht en vertrouwen in mijzelf waardoor ik stabieler word en qua emotionele schommelingen rustiger ga leven. Mijn zelfvertrouwen is gedurende de periode dat ik Ron bezoek enorm toegenomen evenals mijn zelfrespect. Hierdoor ben ik niet alleen voor mijzelf maar ook voor mijn omgeving een prettiger persoon geworden.

Het fijne van de bezoeken aan Ron is zijn volle aandacht en zonder advies of beïnvloeding krijg ik veel energie en ben ik weer een stukje meer over mijzelf te weten gekomen waar ik iets mee doe.

Yvette, 37 jaar, assistente P&O
De begeleiding van Ron ervaar ik als een zeer waardevolle levensles. Ron heeft de werkelijke ‘ik’ in mij losgemaakt en maakt dat ik een ‘vrijer’ mens geworden ben.